CNW:Counter  od 5.7.2004

 Zpra2004_02 Stažení souboru ve MS Wordu

Ročník 8 obce Poděšín č. 2/2004

Novinky.

Úvod.

Vážení občané. Skončilo nepříliš přívětivé jaro a máme tady léto. Doufejme, že se příroda umoudří a přinese nám lepší počasí. Zemědělci jsou snad již spokojeni s množstvím vláhy pro své plodiny. Oproti loňskému roku jsme stáhli zpoždění termínu vydání druhého čísla asi o měsíc. Další číslo snad bude ještě dříve, aby poslední číslo bylo ještě koncem roku. V tomto čísle najdete obvyklé rubriky. V obci uplynulé období přineslo několik událostí. Po velikonocích a pouti jsme pálili čarodějnice. Náš stát se stal členem Evropské unie. Někteří jsme šli k volbám poslanců do Evropského parlamentu. Neuspěli jsme na Mistrovství světa v hokeji v Praze. Na obci proběhly nebo probíhají stavby. Nejprve to byla oprava obecní cesty na Malé Straně. V současné době probíhá třetí a poslední etapa opravy obecního vodovodu. Narodily se dvě děti. Hasiči závodili v Kotlasích. J. Dočekal

Co v tomto čísle najdete:

Novinky. *

Obecní úřad. *

Počasí. *

Obec. *

Hasiči. *

Rodáci. *

Mateřská škola. *

Domy v Poděšíně. *

Jak je v Číně – část 2. *

Kultura. *

Internetové stránky Poděšína. *

Sport. *

Koňské příběhy. *

Kronika. *

Oznamovatel. *

Volby do Evropského parlamentu.

Události.

- 21.4. Ukončena oprava cesty na Malé Straně.

- 25.4. Pouť v Nížkově i Poděšíně.

- 30.4. Hasiči uspořádali pálení čarodějnic.

- 1.5. Již tradiční první máj byl letos brán jako oslava vstupu České republiky do EU.

- 15.5. Sběr železného šrotu hasiči.

- 6.6. Závody hasičů v Kotlasích.

- 11.6. Zahájena rekonstrukce obecního vodovodu, ve 14 hod. zahájeny volby do EU.

- 12.6. Ve 14 hod. ukončeny volby do EU.

- 13.6. Ve 22,30 hod. sečteno a podepsáno – vítězí KDU-ČSL 26 hlasů.Z. Jaroš, J. Dočekal

Obecní úřad.

Usnesení obecního zastupitelstva.

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

127. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

128. Školné v Mateřské škole Poděšín od 1. dubna a to 2,-Kč na jedno dítě a den kdy je dítě ve školce. Školné je vybíráno na školní pomůcky.

129. Smlouvu na dodávku vody mezi obcí Poděšín a Jednotou s.d. Velké Meziříčí, Třebíčská č.1173, na rok 2004.

130. Vítězem výběrového řízení na stavbu hlavního vodovodního řádu firmu GASLINES, s.r.o. Horní 1679, 591 01 Žďár n/Sázavou, IČO: 26906953, statutární zástupce: Ing. Radek Gregor, jednatel.

131. Nákup softveru na tvorbu www stránek obce Poděšín.

132. Změnu názvu finanční a kontrolní komise na finanční a kontrolní výbor.

133. Darovací smlouvu mezi Mateřskou školou Poděšín jako dárce a Obcí Poděšín jako obdarované. Jedná se o zpětné darování drobného hmotného majetku, kterého cena činí 24.899,-Kč

Obecní zastupitelstvo projednalo:

134. Závěrečný účet obce Poděšín za rok 2003, který byl řádně vyvěšen od 3. do 19. ledna 2004. Závěrečný účet obce Poděšín za rok 2003 byl schválen bez výhrad.

Obecní zastupitelstvo přiděluje:

135. Číslo popisné 96 na novostavbu rodinného domu, která je na parcele číslo 75, majitelé Flesarovi Bohumil a Miluše č.10.

Obecní zastupitelstvo odvolává:

136. K 30.4.2004 finanční komisi ve složení: předseda ing. Jaroslav Dočekal, ing. František Rosecký, Josef Jágr.

137. K 30.4.2004 kontrolní komisi ve složení: předseda: Jiří Enderle, Stanislav Enderle, Jiří Landa.

Obecní zastupitelstvo jmenuje:

138. Kontrolní výbor ve složení: předseda: ing. Jaroslav Dočekal, Stanislav Enderle st. a Jiří Landa.

139. Finanční výbor ve složení: předseda: Jiří Enderle, Jágr Josef a František Landa.

140. Inventarizační výbor ve složení: předseda: ing. Jaroslav Dočekal, ing. František Rosecký, a Zdeněk Jaroš . Z. Jaroš

 

 

 

Stav financí k 31. 3. 2004 :

- pokladna: 11 937,50 Kč

- bankovní účet: 1 519 989,91 Kč

- term. vklad: 1 131 579,32 Kč

Celkem: 2 663 506,73 Kč J. Dočekal

 

 

 

Počasí.

Leden

Nejvyšší ranní teplota, dne 12.1., 13.1., 14.1., a 17.1., byla +3°C; 1.1., +1°C; 11.1., a 15.1., 0°C; 16.1., 18.1., 20.1., -1°C; nejnižší ranní teplota, dne 25.1., byla -19°C; 6.1., 24.1., -18°C; 23.1., -17°C; 7.1., -10°C; průměrná ranní teplota byla -4,81°C. Nejvyšší večerní teplota, dne 13.1., 14.1., +4°C; 12.1., 17.1., +3°C; 10.1., 16.1., +1°C; 8.1., 11.1., 15.1., 18.1., 0°C; nejnižší večerní teplota, dne 23.1., 24.1., -15°C; 22.1., -12°C; 6.1., -10°C; 5.1., -9°C; 4.1., -8°C; 25.1., -7°C; 3.1., -6°C; průměrná večerní teplota byla -3,74°C. Počet slunných dní 3, sněžilo 8 dní, pršelo 3 dny, vítr foukal 4 dny, 1 den byla mlha a 2x byla obleva. Tento měsíc byly kolísavé teploty. První dekáda mrazivá, druhá teploty plus a třetí opět mrazy.

Únor

Nejvyšší ranní teplota, dne 5.2., 6.2., 7.2., byla +9°C; 4.2., +6°C; 2.2., a 3.2., +5°C; 1.2., 8.2., +3°C; nejnižší ranní teplota, dne 25.2., byla -9°C; 21.2., -8°C; 12.2., 13.2., -6°C; 10.2., 26.2., -5°C; 22.2., 27.2., 29.2., -4°C; 19.2., 28.2., -3°C průměrná ranní teplota byla -0,65°C. Nejvyšší večerní teplota, dne 4.2., 5.2., 6.2., +10°C; 7.2., +9°C; 3.2., +6°C; 1.2., 2.2., +5°C; 8.2., +3°C; nejnižší večerní teplota, dne 12.1., -8°C; 24.2., -7°C; 25.2., 29.2., -4°C; 11.2., 23.2., 26.2., -3°C; 9.2., 21.2., 22.2., 27.2., 28.2., -2°C; průměrná večerní teplota byla -0,79°C. Počet slunných dní 1, sněžilo 6 dní, pršelo 2 dny, 1 den padal déšť se sněhem, vítr foukal 6 dnů. První dekáda bez mrazu a dokonce slezl i sníh. Od 8.2. opět sněžení a do konce měsíce mírné mrazy.

Březen

Nejvyšší ranní teplota, dne 21.3., byla +12°C; 20.3., +11°C; 19.3., +8°C; 18.3., 22.3., +7°C; 16.3., +6°C; 23.3., +5°C; nejnižší ranní teplota, dne 4.3., byla -10°C; 5.3., 6.3., -8°C; 1.3., 2.3., 7.3., -4°C; 9.3., 10.3., 26.3., -3°C; průměrná ranní teplota byla +0,71°C. Nejvyšší večerní teplota, dne 16.3., +13°C; 18.3., 29.3., +12°C; 17.3., +11°C; 19.3., +10°C; 20.3., +9°C; 22.3., 30.3., 31.3., +8°C; nejnižší večerní teplota, dne 5.3., -7°C; 4.3., 6.3., -5°C; 1.3., -4°C; 2.3., 7.3., 9.3., -2°C; průměrná večerní teplota byla +3,16°C.

Počet slunných dní 4, sněžilo 4 dny, pršelo 2 dny, déšť se sněhem padal 2 dny, vítr foukal 5 dní. Sněhová pokrývka byla do 15. března. Trochu sněhu napadlo 25.3. Jako celou zimu to byl studený měsíc. Z. Jaroš

 

 

Obec.

Oprava cesty.

Ve čtvrtek 1. dubna započala firma Colas Žďár n.S. rekonstrukci obecních cest. Stavba byla zahájena u Dobrovolných č.30 a pokračovala po tzv. “Malé straně” až k Jarošovým č.79 a druhým směrem ke školce. Nejprve byly vybagrovány rýhy v zemi, do nich zabetonovány obrubníky. 14. dubna byly dobetonovány obrubníky a dokončen zásyp hlíny za obrubníky. V pátek 16. dubna začalo dorovnávání cesty drtí. Asfaltování podkladní obalovanou drtí (obalovkou) proběhlo za mírného mrholení 20. dubna. Asfaltování vrchní vrstvy proběhlo za krásného slunečného počasí, i když slunce se muselo prodrat z ranní mlhy, ve středu 21. dubna. Mírný problém nastal u Dobrovolných č.37, kde pro špatné vyspádování musela firma po intervenci Františka Dobrovolného a starosty obce kousek předělat. Takže na pouť, která byla deštivá, 25. dubna bylo již vše hotové. Celková cena oprav byla 585961,-Kč. Na této akci, pro včasnost provedení, ušetřila obec zhruba 78 tisíc korun na DPH, protože od 1. května bylo DPH zvýšeno z 5 na 19%. Z. Jaroš

Nový zákon pro zemědělce.

Dne 1. května nabyl účinnosti zákon č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon stanoví nové podmínky pro podnikání v zemědělství jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby. Evidenci těchto osob byl do 30. dubna pověřen příslušný obecní úřad, v našem případě OÚ Poděšín. Od 1. května 2004 je evidencí těchto osob pověřen příslušný obecní úřad s rozšířenou působností a v našem případě je to Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, který sídlí v Žižkově ulici č.1 (bývalý okresní úřad). Obecní úřad v Poděšíně podle tohoto zákona veškerou dokumentaci předal na příslušný úřad. Zde je vidět, jak státní aparát neustále dává najevo, jak vážně myslel při vzniku krajských úřadů, že veškeré operace se přiblíží lidem. V tomto případě se jedná jenom o -15 km. Z. Jaroš

Volby do Evropského parlamentu.

V pátek 11. června ve 14 hodin byly zahájeny v místnosti obecního úřadu historicky první volby do Evropského parlamentu v Česku. Volební komise pracovala ve složení: Anna Jágrová ml. č.64, Ilona Jarošová č.79, Pavel Jaroš č.76, a Jan Koumar č.88. Začátek voleb byl velmi vlahý, vždyť do 18 hodin odvolilo pouze 16 občanů. Při letošních volbách byl odměňován každý 25 volič. První odměněný byl v 18.30 Radim Jaroš, který šel volit přímo od autobusu z práce a dostal sérii pohlednic Poděšína. Když volební komise zavírala ve 22 hodin volební místnost, odvolilo pouhých 44 voličů. V sobotu byla volební místnost otevřena od 8 hodin. Komise byla téměř celé dopoledne bez práce. Z letargie byla vyrušena v 10 hodin, kdy k volbám přišla paní Růžena Chvátalová a stala se 50 voličem a od komise dostala knížku “Vítejte u nás”, kterou vydal mikroregion Polensko. Bohužel účast u voleb byla tak slabá, že ostatní odměny zůstaly nevyzvednuty. Další zpestření měla komise přesně v pravé poledne, kdy do místnosti vstoupil fotograf a zároveň redaktor deníku Mladá fronta dnes. Udělal si asi 5 fotek, poptal se a odešel. (viz. Mladá fronta – dnes 15.6.) Volební místnost byla ve 14 hodin uzavřena a v sobotu přišlo pouhých 15 voličů. Tyto volby byly specifické tím, že výsledky voleb se počítaly až po uzavření poslední volební místnosti v celé Evropě, a to bylo v neděli ve 22 hodin. Celkem bylo k volbám zapsáno 188 voličů a volit jich přišlo 59 to je 31,4%, což je na takovou událost velice málo. Nejvíce hlasů v Poděšíně dostala strana KDU-ČSL 26, druhá ODS 17, třetí KSČM 7, ČSSD 3, dalších šest stran dostalo po jednom hlasu. V Česku vyhrála volby ODS 30% - 9 mandátů, 2. KSČM 20,3% - 6 mandátů, 3. SNK 11% - 3 mandáty, 4. KDU-ČSL 9,6% - 2 mandáty, 5. ČSSD 8,8% - 2 mandáty, 6. Nezávislí 8,2% - 2 mandáty, 7. Strana zelených 3,2 – 0 mandátů atd. Na rozdělení mandátů může mrzet, že plných 9 Euro-poslanců je z Prahy, což je 37,5%. Co nás ale může potěšit je, že se do Euro-parlamentu dostal Paeddr. Ivo Strejček, který je ze Žďáru n.S. Z. Jaroš

 

Hasiči.

V neděli 6. června se v obci Kotlasy uskutečnila hasičská soutěž okrsku Nové Veselí. Zúčastnilo se sedm družstev do 30. let, tři družstva nad 35 let a jedno družstvo žen. Naše družstvo ve složení: David Nejedlý, Jaromír Jágr, Vladislav Flesar, František Bláha, Václav Sobotka, Jiří Šlechtický, Roman Landa a Petr Vejvoda, soutěžilo jako šesté v pořadí. Velký dík patří hasičům ze Sirákova, bez jejichž pomoci by se naše družstvo nemohlo této soutěže ani zúčastnit. Při štafetě za nás běžel Jaromír Vlček a na útok nám zapůjčili hasičskou stříkačku i se strojníkem Jaroslavem Štikarem. Naše stříkačka se totiž při sobotním cvičení rozbila a nebylo ji možné ihned opravit. Přes veškeré tyto potíže bylo důležité, že se naše družstvo zúčastnilo, i když opět neobsadilo jedno ze tří vítězných míst. S časem 72 s za štafetu a 98 s za útok se umístilo na šestém místě před družstvem Sirákova. Vítězným družstvem bylo SDH Kotlasy, druhé místo obadilo SDH Újezd a na třetím místě skončilo SDH Nové Veselí. Prvnímu družstvu byl poprvé předán i putovní pohár velitele okrsku Nové Veselí. Rozhodčím za SDH Poděšín byl Vladimír Řeháček. R. Nejedlá

 

Rodáci.

6. Při odchodu (útěku) německé armády z Čech zůstalo při silnici po vojácích dost potravin a předmětů, kterých bylo možno využít (mouka, cukr, pušky, bodáky a jiné). Samozřejmě jsme s kamarádem Bohumilem Stehlíkem též prošli po silnici ke Skrýšovu a hledali, co by se nám hodilo. Mimo jiné jsme objevili i fungující rádio a byli šťastni, že můžeme poslouchat hudbu a nejnovější zprávy. Brzy se ale o našem nálezu dozvěděli někteří členové Národního výboru a byli přesvědčeni, že pro NV je rádio mnohem výhodnější a potřebnější. Nezbylo nám nic jiného než se s rádiem rozloučit a předat ho kompetentnějším orgánům, takže naše radost z nálezu přišla vniveč.

Ještě si vzpomínám, že postupující vojsko s sebou transportovalo i živou stravu (dobytek). Její přesun museli spolu zabezpečovat civilisté, především mladí lidé. Za tím účelem nás několik národní výbor určil a dobytek jsme pomáhali hnát směrem postupu vojska na Prahu. Z Poděšína byla trasa okolo obce Nížkov, města Přibyslav a dále k Havlíčkovu Brodu. Brzy jsme se chtěli vrátit, ale vojáci nás nechtěli uvolnit a tak jsme stádo chtě nechtě doprovodili až k České Bělé, stranou Havlíčkova Brodu. Tam jsme využili příležitosti zmizet a vydali se pěšky zpět do rodné obce Josef Jaroš

Mateřská škola.

Přežblebty ve školce:

- Děti si ve školce ukazují, komu už vypadlo kolik zubů. Ivanka ukazuje názorně, kolik už ji toho v puse chybí a povídá: “Ale vzadu ty židličky mně ještě drží dobře!”

- Šimůnek měl ve školce autíčko a paní učitelka se ho ptá: Šimůnku, to autíčko sis donesl dneska? A on odpoví: “Néé to jsem si přinesl už zejtla (zejtra)”. M. Jarošová

Dětský den v M.Š.

Letošní oslavy svátku dětí v mateřské škole proběhly ve dvou dnech. V úterý 1. června na školní zahradě a druhý den v Jihlavské ZOO. První den proběhl za pěkného počasí. Nejdříve si děti opekly párky na ohýnku a po dobré svačině začaly soutěže: skákání v pytli, hod míčkem na cíl, ustřižení lízátka se zavázanýma očima ze šňůry, apod. Po soutěžích byly děti odměněny medailí a sladkostmi. Druhou částí programu bylo hledání pokladu (puzzle 5x, dětská kalkulačka a lízátka a bonbóny) v různých koutech školní zahrady. Děti poměrně rychle našly 5 pokladů, protože dobře znají každé zákoutí, ale tři poslední věci ne a ne najít. Nejprve bylo nalezeno puzzle na smrčku u pěšiny k úřadu, potom Ivanka našla bonbóny ve větvích lípy a jako poslední našel Šimůnek kalkulačku schovanou pod altánkem. Nalezené bonbóny a lízátka si děti ihned rozdělily. M. Jarošová

Výlet.

Druhý den se konal výlet do zoo a provázelo ho celé dopoledne deštivé počasí, ale i tak děti vybavené pláštěnkami si prohlédly celý areál zoo a hlavně v zakrytých pavilónech obdivovaly exotická zvířátka. Škoda, že vzhledem k špatnému počasí nemohly využít krásné zábavné hřiště u zadního východu zoo. Také je škoda, že výletu se účastnilo jenom 14 dětí z 22. Snad až příště! M. Jarošová

Domy v Poděšíně.

 

Č.p. 36

Od roku min. 1788

Majitelé a události:

1788 Pibel Tomáš

1839 Sláma Franz

1869 Stehlík Antonín *1826 Nové Veselí [5]

1880 Stehlík Antonín *1825 Oujezd [6]

1890 Stehlík Josef *1859 Poděšín [5]

1914 Stehlík Josef

1930 Peřina František – úmrtí

1930 Peřina František – postaveny nové chlévy

1956 Stehlík Antonín

1957 Peřina František – úmrtí

1963 Peřinová Marie – úmrtí

1997 Stehlík Bohumil – úmrtí

2004 Stehlík Bohumil, Polná [0]

Výměra v ha r. 1930: 9 60

Č.p. 37

Od roku min. 1805

Majitelé a události:

1839 Dobrovolný Wáclav

1869 Dobrovolný Jan *1846 Poděšín [3]

1880 Dobrovolný Jan *1846 Poděšín [8]

1890 Chalupník Jan *1859 Malá Věžnice [7]

1930 Dobrovolný Josef

1976 Dobrovolný František – dostavěn nový dům na starém čísle

1993 Dobrovolný František – úmrtí

2004 Dobrovolný František [6]

Přezdívka po doškách r. 1930: U Sobotku

Č.p. 38

Od roku min. 1805

Majitelé a události:

1839 Chvátal Andreas

1869 Chvátal Jan *1844 Poděšín [7]

1874 velký požár

1890 Musil Vavřín *1847 Sirákov [6]

1913 požár

1914 Musil Vavřinec, Musil František, Musil Rudolf

1918 Musil Jaroslav – úmrtí

1930 Musil Rudolf

1936 Musil Rudolf – přestavba celého stavení

1960 Musilová Juliána – úmrtí

1973 Musil Rudolf – úmrtí

1989 Musil Rudolf – úmrtí

1990 Landa Roman – zahájena rek. 1.10.

2004 Landa Roman [3]

Přezdívka po doškách r. 1930: U Tomšů

Výměra v ha r. 1930: 14 93

Č.p. 39

Od roku min. 1805

Majitelé a události:

1839 Chvátal Wáclav

1869 Chvátal Václav *1820 Poděšín [6], Chvátal František *1804 Poděšín [8]

1874 velký požár

1880 Chvátal Václav *1846 Poděšín [10]

1890 Chvátal Václav *1845 Poděšín [12]

1914 Chvátal Antonín

1930 Chvátal Václav

1938 Chvátalová Františka – úmrtí

1954 Chvátal Antonín – úmrtí

1972 Chvátal Jaroslav – přestavba domu

1981 Chvátal Václav – úmrtí

1995 Chvátal Jaroslav – úmrtí

2004 Chvátal Jaroslav [6]

Přezdívka po doškách r. 1930: U Koubků

Výměra v ha r. 1930: 12 98

Č.p. 40

Od roku min. 1805, Samotín

Majitelé a události:

1869 Kolář František *1846 Poděšín [6]

1880 Kolář František *1846 Poděšín [11]

1890 Kolář František *1847 Poděšín [10]

1930 Kolář Jan

1994 Vaverová Marie – úmrtí

2004 [0]

Přezdívka po doškách r. 1930: Samotín

Výměra v ha r. 1930: 12 98 J. Dočekal

Jak je v Číně – část 2.

3. Ubytování.

Během několika pobytů jsme bydleli v mnoha hotelech, většinou špičkové úrovně. Na této poslední cestě bydlíme v podnikové ubytovně. Pokoje jsou vybaveny vším potřebným. Nechybí ani připojení na internet. Součástí je restaurace, kde se stravujeme.

4. V práci.

Jak již jsem se na začátku zmínil, dodáváme do Číny automatické stříhací linky ocelokordu. To je polotovar, jedna z části pneumatiky. Skládá se z ocelových drátů, které jsou pogumovány surovou, silně lepivou gumou. Asi metr široký pás ocelokordu se v naší lince zavádí pod úhlem do nůžek. Odstřihne se úzký pásek a ten se opět spojuje slepením. Cesty se kromě mě zúčastnil konstruktér mechaniky z podniku dodávající linku jako celek z Konštrukty Trenčín. Kromě nás zde ještě pracuje druhá skupina z téhož podniku a ta montuje jinou linku, která také vyrábí jeden z polotovaru pro výrobu pneumatiky. Zajímavé je, že linky montujeme ve zcela nových fabrikách. Všechny budou mít výrobní kapacitu několik milionu pneumatik ročně. Jsou poměrně blízko sebe (do 200 km) a všechny se uživí. Budou vyvážet téměř do celého světa. V celé Číně je přes 300 podniků vyrábějících pneumatiky. Je zde tedy pořád co dělat. Jen ty obchody získat.

5. Stravování.

Stravujeme se v podnikové jídelně. Zmíním se krátce o jídelním sortiment. Strava obsahuje mnoho položek, zejména zeleninu, často smíchané s kousky masa. Nechybí každodenní rýže, piškotové zákusky, zeleninová polévka. Často jsou výdobytky moře, jako krevety, škeble, mušle s rozličným obsahem. Specialita bývá chobotnice, rejnok, sépie a krab. Posledně jmenované jsme měli, ale jen v restauraci. Nechybí ani různé druhy hmyzu, jako larvy bource morušového, kobylky a červi rozličných tvarů. Také jsme měli žáby v těstíčku. Dá se říci, že Číňané sní vše, na co příjdou, co se hýbe. Umí to ale velice chutně upravit. Při jejich počtu se tomu nemůžeme divit. Nejčastější skupinou byly ryby. Byli jsme blízko moře a tím to asi bylo dané. Jí se hůlkami, polévka malou lžící. Obvykle u kulatého stolu, uprostřed skleněný rotační podnos. Každý má malou misku, kam ukládá zbytky. Pije se zelený čaj bez cukru. Neustále je obsluhou doléván. Pivo se také dolévá do malých sklenic a to až po okraj.

6. Qingdao.

Je to asi 5ti milionové město na pobřeží Žlutého moře, na stejné rovnoběžce jako jižní část Jižní Koreje. Je největším městem provincie Shandong. Situováno je okolo velkého zálivu. V roce 2008 se v Číně budou konat Letní olympijské hry. V Qingdau, v tomto zálivu, se budou odehrávat všechny olympijské vodní sporty. Již nyní je zde vidět rozsáhlé stavby. Všude je vidět vysoké stavební jeřáby. Je to moderní město s mnoha mrakodrapy. My jsme zde navštívili, kromě jiného, velké mořské akvárium s názvem “Undersee World”. Je zde k vidění mnoho vodních živočichů ve všech formách, ať již naložené v lihu, vycpané, umělé, kostry a hlavně živé. Od miniaturních živočichů až po ohromnou velrybu. V Qingdau je velký přístav, kde kotví lodě. Opět od těch nejmenších až po tankery. Je zde také přístav s vojenskými ponorkami. J. Dočekal

Recepce v hotelu v Huang dao.

Naše linka.

Hostina na uvítanou.

Kdybychom to nesnědli, mohlo z toho být hedvábí.

Jezírka i živé stromy v restauraci.

Takto se v restauraci jídlo vybírá.

Před památníkem k 2. sv. válce.

Na pobřeží Žlutého moře.. J. Dočekal

Pouťové atrakce v Nížkově.

Návštěvy internetových stránek dle státu.

Pálení čarodějnic.

Hasiči v Kotlasích.

Mateřská škola 2004. 

Potok v zimě od Marie Slámové.

 

Kultura.

Skřítek. Třetí pověst je ze Záborné.

Švec Ulrich z Polné, dávno nebožtík, vypravoval, jak šel do Humpolce na jarmark. Vzal s sebou ještě dva kamarády. Cesta se jim zdála daleká, za noci neschůdná. V jedné vsi se zastavili a žádali u sedláka o nocleh.

Sedlák jim povídá: “S radostí bych vám nocleh dal, ale nebudete mít u nás po celou noc pokoj, nevyspíte se.” A Ulrich hned na to odpověděl: “Proč bychom neusnuli, jsme po cestě unaveni. A jestli tu snad straší, my se nebojíme ani čerta.” “Když jste nebojácní, zůstaňte na noc, a jestli se vám něco stane, na mne nenaříkejte!”

Chasníci se uložili v jedné menší světnici a těšili se, jak si pohoví. Šli spát v deset hodin. Čeládka ulehla v maštali, sedlák se selkou v komoře. Všechno ve stavení utichlo. Když bilo jedenáct hodin, otevřely se dveře světnice, kde noclehovali chasníci. Do jizby vstoupil skřítek a hned se schoval za kamna. Bylo ho však slyšet. Jeho tikání tik, tik, tik, neustávalo. Ulrich měl hlohovou hůl. Vyskočil ze slámy, v níž noclehoval, vletěl za kamna a holí mlátil skřítka hlava nehlava. Skřítek nemohl takový příval ran vydržet. Rozhlížel se po světnici, čím by se ševci bránil. Uviděl v koutě máselnici. Chytil jí, vyskočil na kamna a odtud hodil ševci máselnici na hlavu. Potom seskočil s kamen a hned byl tentam. Vše ve světnici utichlo. Jen švec Ulrich si zatlačoval bouli na hlavě.

Ráno přišel sedlák do světnice a ptal se, jak se nocleháři vyspali. Pověděli, co se stalo. Sedák na to řekl: “Pro vás to dopadlo dobře, ale mně se skřítek pomstil.” “Jak to mohl udělat , utekl odtud strachem, jen trochu puchu po něm zůstalo,” divili se chasníci. Nechtěli uvěřit sedlákovi, že by skřítek měl čas na pomstu. “Jděte se podívat do maštele! Uvidíte, jakou škodu ten prcek způsobil. Polámal oběma hříbatům nohy.” Chasníci politovali sedláka, poděkovali mu za nocleh a vydali se na další cestu. Sedlák měl potom od skřítka pokoj, ale škodu, kterou skřítek způsobil, mu nikdo nenahradil. Z. Jaroš

Vzkaz z minulosti.

Pod skácenou lípou před prodejnou Jednoty byla nalezena zazátkovaná láhev od piva a v ní lístek s tímto zněním: “Tato lípa byla zasazena dne 28.10.1968 na počest 50. výročí vzniku Československé republiky. Zasazení slavnostně provedl Místní národní výbor v Poděšíně. Za MNV: podpisy – Zdeněk Jaroš a Antonín Sedlák.” Stáří této lípy bylo tedy 36 roků. Lípa byla skácena proto, že byla zasazena moc blízko u silnice a překážela ve výstavbě nových chodníků. Lístek je uložen na obecním úřadě v Poděšíně. Z. Jaroš

Česko v Evropské unii.

1. květen je pro naši malou zemi velmi významný. Za prvé je první máj a svátek práce, za druhé je to den, kdy naše republika společně s dalšími 9-ti zeměmi vstupuje do Evropské unie. Stávající země EU jsou: Belgie, Británie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko.

Nově přistupující země jsou: Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko. V zemích, které jsou podtrženy se platí novou měnovou jednotkou Euro. Od roku 2007 by měly ještě přistoupit do EU Bulharsko, Chorvatsko a Rumunsko. Z. Jaroš

 

Evropská Unie a cestování.

Od 1. května jsme členy Evropské Unie a to znamená, že do některých států můžeme cestovat jenom na občanské průkazy. Občanské průkazy musí být jenom ve formě karet vydaných v roce 1993 a mladší, na ostatní občanské průkazy cestovat nepůjde. Na občanské průkazy můžete cestovat do těchto států: Belgie, Británie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lichteštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko. Ten, kdo cestuje do Bulharska, Rumunska, Ruska, Ukrajinu atd. musí mít i nadále platný pas. Z. Jaroš

Místní názvy.

Zeměměřický ústav v Brně požádal 30. března obecní úřad o “posouzení geografických jmen”. Obecní úřad sestavil pro toto posouzení komisi ve složení: ing. Jaroslav Dočekal č.9, Josef Jágr č.64, Zdeněk Jaroš č.79, František Rosecký st. č.70, Jan Šimek č.68. Podle původnímu návrhu nejprve změnila polohu dvou lokalit. První lokalita “Na Stahibli”, která byla špatně zapsaná vedle cesty k Cikarům. Druhá lokalita “V pustém”, která byla uvedena chybně hned za Šlechtickovými. Dále komise přejmenovala název “Horní trať” na “Runcluk” a část lokality “Za žlíbky” na “Kontrploun”. Komise navrhla několik nových, ale pro Poděšín od nepanšti známých lokalit: “Výbrašky, Vošimulec, Pod silnicí, Humenní, Dolní trať, Dlouhé louky, Peklo”. Potok, který teče ze Samotína se bude jmenovat “Samotínský potok”. Názvy, které komise nechala podle původního návrhu jsou: “Cikary, Za žlíbky, Na kverbustě, Rosecký žlab, Na kopci, Samotín, Poděšínský potok, Mlýnský rybník. V jakém rozsahu bude naše návrhy Zeměměřický ústav v Brně akceptovat, Vás budu informovat v některém dalším zpravodaji. Z. Jaroš

Historický vlak.

Klub přátel kolejových vozidel i letos pořádá jízdy vlakem na trati Sázava – Přibyslav, které se konají dle jízdního řádu a to v sobotu 26. června pod názvem “Hurá prázdniny”, a v sobotu 7. srpna pod názvem “Turistický víkend”.

Os 1

Os 3

Os 5

Doprava

Os 2

Os 4

Os 6

10:20

13:20

15:30

odjezd Sázava příjezd

12:00

15:00

17:00

10:38

13:38

15:48

↓ Nížkov-Nové Dvory ↑

11:44

14:44

16:44

10:53

13:53

16:03

příjezd Přibyslav odjezd

11:30

14:30

16:30

Dále se konají dvě akce podle zvláštního jízdního řádu, a to v sobotu 17. července pod názvem “Vojenská bitva” a v sobotu 4. prosince “Mikulášská jízda”. K těmto dvěma dnům bude vydám speciální jízdní řád. Větší skupiny lidí si mohou objednat i vlastní vlak. Maximální kapacita vlaku je 180 osob, z toho 135 sedících. Bližší informace se dozvíte na telefonu 737 134 790, nebo na internetu: http://kpkv.hyperlink.cz Z. Jaroš

Zatmění Slunce Venuší.

Jsou vzácné úkazy, které můžeme spatřit jednou za několik roků. Třeba zatmění Slunce. Jsou ještě vzácnější úkazy, které nastávají jednou za několik desetiletí. Například déšť meteorů nebo výjimečně jasná kometa. A jsou nebeské úkazy, které nespatřil ani jeden člověk, který dnes žije na naši planetě. Jedno takové, super vzácné představení přitom proběhlo v úterý 8. června dopoledne. Z Evropy, Afriky a Asie byl tento den po šest hodin pozorovatelný přechod Venuše přes sluneční kotouč. Jev, který se naposledy uskutečnil v roce 1882, tedy před 122 roky. (převzato z http://venuse.hvezdarna.cz/) J. Dočekal

Internetové stránky Poděšína.

Tento článek je určen především pro neuživatele internetu, protože ti, co počítač a připojení na internet mají, si mohou stránky kdykoliv prohlédnout. Jsou na adrese www.podesin.cz

V současné době jsou zde téměř denně změny. Podle počítadla návštěv je zhlédlo od svého uvedení na internet dne 14.3.1999 již 4156 návštěvníků. V současné době to dělá v průměru 10 návštěv denně. Není to málo, ale ani mnoho. A co hlavně chybí, jsou návštěvníci z Poděšína. A to je škoda, protože, kromě stálých informací jsou zde novinky, které se přímo týkají života v naší obci. Oproti Zpravodaji, který vydáváme čtvrtletně, jsou zde aktuální informace okamžitě, bez zpoždění. Jsou zde nejen věci, které se již udály, ale i novinky, které nás teprve čekají. Byl bych velice rád, aby uživatelé internetu začali více navštěvovat naše stránky. Strávím přípravou stránek velice času a je škoda, že je prohlíží pouze cizí lidé. Na druhou stranu, je to pro obec dobrá prezentace. Stránky se líbí. Svědčí o tom maily, které mi občas příjdou. A to nejen od nás, ale i z ciziny, hlavně z USA od potomků našich rodáků. Jen bych rád dokončil verze v angličtině a němčině, aby rozuměli i textu. Na stránkách je umístěno 1 696 fotografií a obrázků. Z počítadel návštěvnosti lze zjistit různé statistiky, jako např. odkud návštěvník přišel, z jakých stránek, od jakého poskytovatele internetu, z jaké země, z jakých univerzit, z jakých domén II. řádu, četnost návštěv během týdne a v měsíci, jaký má návštěvník operační systém na svém počítači a jaký používá internetový prohlížeč. Rozpozná se, zda je návštěvník na stránkách poprvé nebo vícekrát a číslo určuje kolikrát u nás byl.

Hlavní stránka je věnována prvnímu seznámení s Poděšínem a novinkám. Nejprve se můžeme virtuálně projít Poděšínem. Je zde 169 fotek z Poděšína. Pomocí šipek můžeme zvolit směr prohlídky a podle toho se objevují další a další fotky. Lze tak projít křížem krážem celou obcí. Máme v plánu doplnit tuto procházku fotkami všech domů i s jejich obyvateli. Je ovšem otázka, zda pro toto budou mít všichni pochopení. Mám obavy, že ne. Určitě zde bude doplněn vstup do veřejných budov. Dále zde jsou fotoodkazy na horké novinky. V tuto chvíli to jsou: Závody hasičů v Kotlasích, Volby do Evropského parlamentu a Oprava vodovodu. Pod každým odkazem se ukrývá množství fotografií s doprovodným textem. Následuje Oznamovatel, kde se objevují oznámení, co nás na obci čeká. Pak jsou Aktuality, kde se postupně objevují zprávy z obce a nebo novinky ze stránek. Pak následují kontaktní údaje na Obecní úřad a Kniha návštěv, kde každý může provést zápis jako do skutečné knihy. Zatím není příliš využívána a mělo by se to změnit. Záleží pouze na Vás! Následuje přehled počasí s mapkou naší republiky, kde lze zjistit, jaké je počasí a teplota v celém Česku. Údaje se aktualizují každou celou hodinu. Dále předpověď počasí na příští tři dny. Následují čtyři mapy naší obce a okolí. První je z portálu Seznam, další z Atlasu. Je u nich možno libovolně měnit měřítko a posouvat. Třetí je kolmý letecký snímek Poděšína. Lze ho čtyřikrát přiblížit a tím zvětšit. Na třetím přiblížení je i legenda pomocí které lze zjistit, kde jsou v Poděšíně veřejné budovy jako např. Obecní úřad, školka, kulturní dům, hostinec nebo telefon a dále umístění místních podniků a řemeslníků. Podnikatelé tak získávají od obce bezplatnou reklamu. Poslední mapa je také kolmý snímek z družice, ale celé Vysočiny s přiblížením a rozlišením až 0,75 m. Zatím černobíle, ale zanedlouho to bude barevně a s rozlišením až 0,25 m. Zde je možno vidět najednou několik katastrů obcí nebo po přiblížení jen několik domů.

Dále na hlavní stránce jsou fotoodkazy na starší události, jen stručně: Reportáž z Číny, Oprava cesty, Pouť, Pálení čarodějnic, Tip na výlet, Pojmannova stezka v Polné, Nový prapor v Polné, K prameni Poděšínského potoka, Kamenný most ve Věžnici. Následují Zpravodaje. Zde si může přečíst naše Zpravodaje kdokoliv a kdykoliv na světě. Dále je panoramatický snímek naší obce 360° , letecký snímek a nakonec počítadlo. Tím jsme vyčerpali hlavní stránku.

Na levé straně je menu se třemi odkazy, které se po kliknutí myši rozvinou na další podmenu. Stručně přehled:

1. Obecní úřad:

2. Obec:

3. Odkazy:

Toto je stručný popis našich internetových stránek. Je možné, že v tuto chvíli již popis neodpovídá skutečnosti, protože došlo k dalším změnám. Je proto důležité číst je pravidelně. J. Dočekal

Návštěvnost dle hodin za den

Dle dne v týdnu.

Dle dne v měsíci.

Sport.

Stolní tenis.

OP 1. třídy muži: Od 1. ledna hraje naše “A” družstvo oslabené o letos nejlepšího hráče Františka Bláhu, který přestoupil do TJ Slavoj Polná, kde hraje velmi úspěšně krajský přebor kde získal 18 výher 13 proher to je 58%. TJ Poděšín – Bystřice n.P. 4:14, – Velké Meziříčí “A” 2:16, – Vojnův Městec 4:14, – Velká Bíteš 5:13, – Fryšava 9:9, – Hamry n.S. “C” 14:4, – Velké Meziříčí “B” 8:10, – Nové Město n.M. 4:14, – Nížkov “B” 11:7.

Nejlepším hráčem za sezónu byl František Bláha, který hrál jen první polovinu soutěže a získal 27 výher, 9 proher to je 75%, druhý byl Petr Jaroš 38/30 – 55,9%, dále Jana Štikarová 28/35 – 44,5%, Jitka Landová 7/21 – 25%, Radim Jaroš 12/56 – 17,7%.

OP 1.třídy:

1.

Vel. Meziříčí "A"

16

1

1

232

:

92

51

2.

Vojnův Městec

14

3

1

223

:

101

49

3.

Nížkov "B"

11

2

5

192

:

132

42

4.

Velká Bíteš

10

2

6

188

:

136

40

5.

Bystřice n/P.

8

1

9

155

:

169

35

6.

Nové Město

5

1

12

118

:

206

29

7.

Vel. Meziříčí "B"

5

1

12

126

:

198

29

8.

Fryšava

4

3

11

124

:

200

29

9.

Poděšín

4

2

12

128

:

196

28

10

Hamry n.S. “C”

5

0

13

134

:

190

28

Za “B” tým, který hrál OP 4. tř. hráli: Jaroslav Štikar, Jaroslav Chvátal, Zdeněk Jaroš, Alěš Neubauer a Jitka Landová. Za “C” tým, který hrál OP 5. tř. hráli: Radek Šustr, Jaroslav Smolík, Stanislav a Petr Maša. Za “D” tým, který hrál OS nastoupili: Petra Štohanzlová, Stanislav Enderle, Milan Jaitner, Jan Koumar, Marie Vejvodová a Andrea Jaitnerová. Z.Jaroš

Koňské příběhy.

Na vojně také u koní. – část 3.

Koně v plukovní stáji měli stále hodně podestláno, byli proto mnohem čistčí než v jiných stájích a nám se mnohem lépe udržovali v čistotě. Já jsem jezdil stále na hnědce Tekle neb její důstojník se často přišel na ní podívat, ale nejezdil na ní. Náš velitel baterie byl již před důchodem a měl ve městě mnoho známých. Vždy , když měl plukovní službu, vyjížděli jsme do města neb měl zlaté šňůry na prsou a my z plukovní stáje jsme jeli jako doprovod, na což jsme byli velice hrdí. Nejraději jsem však jezdil na jízdárně kryté, kde byla velká vrstva dřevěných pilin, které jsme kropili, aby se neprášilo. Tato jízdárna byla stavěna za první republiky. Velikost měla šedesát krát dvacet metrů. Po stranách byla obložena dřevem a na stěnách několik velikých zrcadel. Na této jízdárně jsme často cválali na malém kruhu a potom po celé jízdárně. Protože se koním na pilinách pěkně běhalo, byla tato jízda jako v pohádce. Přes první zimu byl ve městě ubytován cirkus a na naší jízdárnu jezdili cvičit koně. Když jsem měl volno, chodil jsem se podívat, co všechno tito koně musí umět. Nejvíce se mě mně líbilo, když dva bělouši přecházeli celou jízdárnu po zadních nohách.

Do našich kasáren přivedli několik mladých koní a já jsem byl vybrán, abych je zaučoval pod sedlem. Některé byli velmi svéhlavé. S velkým úsilím se poddávali výcviku, i když jsme je zaučovali na kryté jízdárně a neměli možnost někam s námi utéci. Asi po měsíci tohoto výcviku mně začala otékat noha v zánártí a na rentgenu mně zjistili, že mám za jedním prstem zlámanou kůstku. Nohu mně dali do zinkoklihového obvazu a po třech týdnech mně propustili. Této zlomenině se říká pochodová fraktura a bývá po velké námaze nohou. Když jsem se vrátil ze zdravotní dovolené, překvapilo mě veliké ticho a prázdno. Téměř všichni odjeli na Šumavu na vojenské cvičení. Všechny nemocné a nespolehlivé koně převedli do stáje první baterie a já jsem k nim byl převelen. S koňmi jsem jezdil pro různý materiál na opravu budov a stájí, pro zásoby do kuchyně a ještě mnoho různých pojížděk. Vypravili jsme se také pro maznou hlínu. Když jsme začali nakládat, přihnala se velká bouře. Neměli jsme se kde schovat. Za chvíli jsme byli jako vodníci. Naložili jsme velkou fůru a když jsme chtěli odjeti, kobyla Rupa nechtěla táhnout, začala vyskakovat a od kopyt jí létala hlína až za vůz. Celé nás postříkala, tímto pohybem nám vůz zapadal stále hlouběji do rozmoklé hlíny. Usoudili jsme, že budeme muset část nákladu vyložit. Nakonec jsme složili náklad celý a byli rádi, že jsme vyjeli s prázdným vozem. Když jsme se vrátili do kasáren, všichni se divili, že jedeme s prázdným vozem a jak vypadáme. Museli jsme koně umýt neb byli zastříkáni až za ušima a sami vyprat celé oblečení. B. Dočekal

 

 

Kronika.

1. světová válka - pokračování

Pařízek Adolf č.23, odveden v roce 1915 ve věku 38 roků. sloužil u 21 pěšího pluku. Bojoval na ruské frontě a tam byl raněn. Prošel tyto nemocnice: v Lipníku, v Mostě, ve Vídni, Egru, v Kapošváru, a v Budapešti. Vrátil se po převratu 1918.

Svoboda Gustav č.24, byl odveden 10.8.1915 ve věku 47 let. Sloužil u 6 divize vozatajstva jako kovář na ruské frontě. Vrátil se 10.3.1918 na žádost o zproštění.

Šimek Jan č.25, (otec), rukoval v roce 1916 ve věku 48 let do Kaniže v Maďarsku. Potom přešel do Čech na práci a na služby. Byl v Terezíně, Josefově a v Chrudimi, Tihle padesátníci vůbec do fronty nepřišli. Vrátil se domů v červnu 1918

Šimek Jan č.25, (syn), byl odveden 20.1.1918, rukoval 6.2.1918 ve věku 18 let. Sloužil u 21 pluku. Na frontě v Itálii byl asi 14 dní, jelikož 3010 již veškeré vojsko opouštělo svá místa. Přijel do Třeboně 16.11 a tam zůstal v nemocnici do 12.12.1918

Sochor Josef č.27, musel jako záložník narukovat hned při mobilizaci ve stáří 31 roků k pěšímu pluku číslo 21. Na ruské frontě byl třikrát raněn. Prvně 21.10.1914 u Radimova šrapnelovou kuličkou. V nemocnici byl v Přívoze u Ostravy. Po druhé na frontě mu omrzly nohy a dostal se dne 3.3.1916 do nemocnice Brody v Haliči a po pěti dnech do válečných dřevěných baráků v Králově Poli u Brna, potom do Terstu, Štýrského Hradce a jako zbraně neschopný byl dán k zásobovacímu oddílu v Terezíně. Po třetí šel na frontu jako pekař. Když onemocněl byl dán do nemocnice ve Štýrském Hradci a na žádost do Čáslavi. Jako rekonvalescent v Terezíně dostal měsíc dovolenou a měl rukovat šest dní před převratem, ale již nikam nešel.

Sochor František č.27, byl odveden v roce 1916 ve věku 47 let. Sloužil u domobrany telefonního oddělení 21 pluku. Raněn nebyl a přišel domů po převratu.

Sláma Adolf č.28, byl odveden roku 20.1.1918 a rukoval 6.2.198 ve věku 18 let k 12 pěšímu pluku. Byl na Italské frontě zajat dne 29.10.1918 a v únoru 1919 zařazen k Čs. domobraně 45 prapor. Do vlasti se vrátil v srpnu 1919 a září byl propuštěn.

Oznamovatel.

Nabídka materiálu.

Obec prodá za cenu 5,- Kč/kg ocelové poasfaltované trubky. Průměr 63 mm, délka 6 m.

J. Dočekal

¨ Zpravodaj 2/2004 ¨ vydává obec Poděšín

¨ texty připravili: Zdeněk Jaroš, Jaroslav Dočekal, Bohumil Dočekal, Josef Jaroš, Marie Jarošová, Romana Nejedlá

¨ fotografie: Jaroslav Dočekal, Zdeněk Jaroš, Bohumil Dočekal, Petr Vejvoda, Marie Slámová

¨ grafická úprava: Jaroslav Dočekal ¨ recenze: Marie Dobrovolná

¨ tisk a distribuce: Zdeněk Jaroš ¨ náklad: 160 výtisků ¨ pro občany dodáván zdarma

¨ Internet: http://podesin.cz ¨ E-mail: podesin@podesin.cz podesin@iol.cz