Úvodní stránka


Jak to v Poděšíně kdysi vypadalo.

              CNW:Counter  od 18.7.2004


Výlet proti času do minulosti obce.

18. 7. 2004

Občas si říkáme, jak to tu kdysi vypadalo. Jak vypadaly domy? Které tu již stály a které teprve čekají, až je lidé postaví. Pokusil jsem se zrekonstruovat vzhled naší obce v různých letech. Z části je to podloženo historickými záznami a zčásti je to fantazie. Využil jsem při tom výpočetní techniku, bez které by se to provádělo dosti těžce. Vypravme se proti toku času až do doby, kdy se tu proháněli jen lišky, vlci, medvědi a jiná zvěř. Každý obrázek je možné po kliknutí zobrazit ve větší velikosti.

Foto i text Jaroslav Dočekal.

2004.  

Takto tu vypadá dnes. Červená čísla ukazují čísla popisná všech domů.

Č.p. 1 až 96.

1986.  

Nedávná minulost, kterou většina z nás pamatuje.

Ubyla č.p. 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87

1978.  

Již jsme před rozsáhlou výstavbou posledních let. Zaniká většina domů na okraji obce.

Ubyla č.p. 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76

 

1953.  

Toto je rok již pro pamětníky. Ještě před vznikem JZD a kulturního domu. Také zanikla čvrť ke družstvu.

Ubyla č.p. 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69

 

1930.  

Tento rok pamatuje již jen pár našich občanů.

Ubyla č.p. 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56

 

1839.  

Jsme již v předminulém století. Výstavba byla pomalejší.

Ubyla č.p. 55, 54, 53

 

1805.  

Před 200 lety.

Ubyla č.p. 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45

 

1788.  

Tento rok bylo první sčítání obyvatel i domů. Bylo zavedeno číslování domů. Před tímto rokem se z historie stává fantazie. Domy č.p. 1 až 36 v Poděšíně již stály a první číslování probíhalo přibližně do kruhu.

Ubyla č.p. 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37

 

1563.  

Z kroniky jednoho rodu máme doloženo, že v tomto roce se stavěl "mlýn na vodu na pokraji vsi, kde velký rybník leží". Bylo zde 19 domů. Pravděpodobně to byly domy okolo rybníka (?)

Ubyla všechna č.p. pod rybníkem.

 

1233.  

Toto je první písemná zmínka o Poděšíně. Tento rok považujeme za rok vzniku naší obce.

Ubyla všechna č.p. 

 

1000.  

Než přišli první obyvatelé, mohlo to tu vypadat takto. Samozřejmě bez silnice. Tu jsem ponechal pouze pro orientaci. Cesta z Polné do Nížkova vedla po "Karbarově cestě" . Je známo, že zdejší oblast byla před kolonizací hustě zalesněna.

 

 


©1999-2004 WEBMASTER Jaroslav Dočekalhttp://mujweb.cz/www/jdocekal/docekal@waa.cz